Listy#

Lista definicji#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<dl>
	<dt>Pierwszy termin</dt>
		<dd>Definicja pierwszego terminu</dd>
	<dt>Drugi termin</dt>
		<dd>Definicja drugiego terminu</dd>
	<dt>Trzeci termin</dt>
		<dd>Definicja trzeciego terminu</dd>
</dl>

Polecenie pozwala utworzyć wykaz z definicjami, przydatny zazwyczaj, gdy piszemy słownik zawierający pewne wyrazy z objaśnieniami.

Cała treść zawiera się w elemencie dl (definition list). Za pomocą znaczników <dt>...</dt> (definition term) określamy pojęcia, natomiast między <dd>...</dd> (definition description) wpisujemy objaśnienia.

Jeden termin może mieć wiele definicji i jedna definicja może opisywać wiele terminów (to oznacza swobodność powtarzania elementów dt i dd wewnątrz listy).

Terminy (zawartość DT) możemy dodatkowo umieszczać wewnątrz elementu dfn.

W przeglądarkach internetowych zawartość znacznika <dd> zazwyczaj przesunięta jest w prawo, dzięki czemu lista staje się czytelniejsza.

Zwracam uwagę, że w obrębie wykazu tekst i inne elementy można wstawiać wyłącznie wewnątrz znaczników pojęć (<dt></dt>) i objaśnień (<dd></dd>), a nie poza nimi. Poniższy przykład jest nieprawidłowy:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<dl>
	<"del">Pojęcie
	<dt>Samolot</dt>
		<dd>Środek lokomocji</dd>
	<"del"><br>
	<"del">Drugie pojęcie
	<dt>HTTP</dt>
		<dd>Protokół komunikacyjny</dd>
	<"del"><br>
</dl>

Element DT wyświetlany jest w linii i nie może zawierać elementów blokowych.

Kilka przykładów poprawnego użycia:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<dl>
	<dt><dfn>HTML (Hypertext Markup Language)</dfn></dt>
		<dd>Język hipertekstowego oznaczania wykorzystywany przy tworzeniu stron WWW.</dd>
	<dt><dfn>XHTML (Extensible HyperText Markup Language)</dfn></dt>
		<dd>Rozszerzalny język hipertekstowego oznaczania przedstawiający HTML-a w postaci XML.</dd>
	<dt><dfn>CSS (Cascading Style Sheets)</dfn></dt>
		<dd>Kaskadowe arkusze stylów służące do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.</dd>
</dl>

Efekt:

HTML (Hypertext Markup Language)
Język hipertekstowego oznaczania wykorzystywany przy tworzeniu stron WWW.
XHTML (Extensible HyperText Markup Language)
Rozszerzalny język hipertekstowego oznaczania przedstawiający HTML-a w postaci XML.
CSS (Cascading Style Sheets)
Kaskadowe arkusze stylów służące do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<dl>
	<dt>Pióro</dt>
		<dd>Przyrząd do pisania na papierze.</dd>
		<dd>Twory nabłonkowe pokrywające ciała ptaków.</dd>
	<dt>Helikopter</dt>
	<dt>Śmigłowiec</dt>
		<dd>Statek powietrzny wytwarzający siłę nośną dzięki ruchowi obrotowemu wirnika (lub wirników).</dd>
</dl>

Efekt:

Pióro
Przyrząd do pisania na papierze.
Twory nabłonkowe pokrywające ciała ptaków.
Helikopter
Śmigłowiec
Statek powietrzny wytwarzający siłę nośną dzięki ruchowi obrotowemu wirnika (lub wirników).
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Listy (H1) Lista definicji (H2)