Ramki#

NOFRAMES#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<frameset>
	...
	<noframes>
		<body>
			Treść alternatywna
		</body>
	</noframes>
</frameset>

Element noframes pozwala określić treść, która pojawi się w przypadku, gdy oprogramowanie użytkownika nie obsługuje ramek (np. przeglądarka tekstowa). Zawartością może być np. podanie odsyłacza do strony alternatywnej (bez ramek) albo spis treści z odnośnikami do wszystkich stron serwisu. Bardzo niezalecane jest umieszczanie tekstu typu: "Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek". Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie po prostu np. odnośnika do "ramkowego" spisu treści, który i tak już wcześniej wykonaliśmy. Co prawda strona nie będzie się wtedy prezentowała tak jak w ramkach, ale przynajmniej będzie dostępna dla wszystkich.

W przypadku nowoczesnych programów, wszelkie informacje między znacznikami noframes zostaną zignorowane.

Znacznik noframes musi być umieszczony wewnątrz <frameset>...</frameset> najwyższego rzędu (jeśli wystąpi zagnieżdżanie). W przypadku języka XHTML wewnątrz noframes muszą się znajdować znaczniki <body>...</body>. Dla języka HTML nie jest to konieczne.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
	"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>

	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
		<title>Serwis oparty na ramkach</title>
	</head>

	<frameset cols="200,*">
		<frame name="spis" src="spis.html">
		<frame name="tresc" src="tresc.html">
		<noframes>
			<body>
				<a href="spis.html">Spis treści</a>
			</body>
		</noframes>
	</frameset>

</html>
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ramki (H1) NOFRAMES (H2)