Spis poleceń HTML#

BODY#

Polecenie tworzy ciało dokumentu, w którym umieszcza się właściwą treść.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<html>
	<head>
	...
		<title>Podstawy - Kurs języka HTML</title>
	...
	</head>
	<body>
	...
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

alink="kolor"
Określa kolor aktywnych odsyłaczy, czyli takich, które zostały wybrane przez użytkownika (zdeprecjonowane)
background="adres"
Wskazuje adres obrazka, który będzie stanowił tło strony (zdeprecjonowane)
bgcolor="kolor"
Określa kolor tła strony (zdeprecjonowane)
link="kolor"
Określa kolor nieodwiedzonych odsyłaczy (zdeprecjonowane)
text="kolor"
Określa kolor tekstu strony (zdeprecjonowane)
vlink="kolor"
Określa kolor odwiedzonych odsyłaczy (zdeprecjonowane)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onload, onunload

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: opcjonalny

Znacznik zamykający: opcjonalny

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: html

Może zawierać: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) BODY (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)