Spis poleceń HTML#

UL#

Polecenie tworzy listę nieuporządkowaną punktów (<li>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<ul>
	<li>pies</li>
	<li>kot</li>
	<li>papuga</li>
</ul>

Atrybuty specyficzne#

compact (atrybut logiczny)
Zwarte ułożenie (zdeprecjonowane)
type="typ"
Styl punktora listy (zdeprecjonowane):
 • circle - kształt okręgu
 • disc - kształt koła
 • square - kształt kwadratu

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: blokowy

Może być zawarty wewnątrz: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać: li

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) UL (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)