Formatowanie treści#

Przełamanie linii#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<br>

Polecenie służy do przełamywania wiersza i przenoszenia treści do następnej linii bez kończenia akapitu. Nowy wiersz jest wprowadzany bez dodatkowej interlinii, w przeciwieństwie np. do akapitu.

Element br jest jednym z najbardziej nadużywanych znaczników, stosowanym niezgodnie z przeznaczeniem. Wielu osobom wydaje się, że można go używać do tworzenia odstępów, co jest wielkim błędem. Odstępy można tworzyć przez użycie wartości padding i margin w arkuszach stylów.

Znacznik <br> (break) służy tylko i wyłącznie do łamania linii. Najczęściej stosowany jest do umieszczania wierszy (utworów lirycznych), gdzie każdy wers musi być złamany w odpowiednim miejscu (ewentualnie przy podawaniu adresów, innych pomysłów nie mam).

Przykład poprawnego stosowania:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Z twórczości <cite>Jana Brzechwy</cite>:</p>
<p>
	W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie<br />
	I Szczebrzeszyn z tego słynie.<br />
	Wół go pyta: &#8221;Panie chrząszczu,<br />
	Po co pan tak brzęczy w gąszczu?&#8221;<br />
	&#8221;Jak to - po co? To jest praca,<br />
	Każda praca się opłaca.&#8221;
</p>
<p>
	&#8221;A cóż za to Pan dostaje?&#8221;<br />
	&#8221;Też pytanie! Wszystkie gaje,<br />
	Wszystkie trzciny po wsze czasy,<br />
	Łąki, pola oraz lasy,<br />
	Nawet rzeczki, nawet zdroje,<br />
	Wszystko to jest właśnie moje!&#8221;
</p>

Efekt:

Z twórczości Jana Brzechwy:

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie
I Szczebrzeszyn z tego słynie.
Wół go pyta: ”Panie chrząszczu,
Po co pan tak brzęczy w gąszczu?”
”Jak to - po co? To jest praca,
Każda praca się opłaca.”

”A cóż za to Pan dostaje?”
”Też pytanie! Wszystkie gaje,
Wszystkie trzciny po wsze czasy,
Łąki, pola oraz lasy,
Nawet rzeczki, nawet zdroje,
Wszystko to jest właśnie moje!”

Przypominam, że w HTML-u zamykanie elementów pustych jest zabronione. Z racji tego, że swoją stronę piszę i wysyłam w poprawnym XHTML, w przykładach stosuję następujący zapis <br />.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Przełamanie linii (H2)