Spis poleceń HTML#

HTML#

Polecenie wprowadza główny element dokumentu (tzw. korzeń). Wewnątrz niego znajdują się pozostałe znaczniki.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<html>
	<head>
	...
		<title>Podstawy - Kurs języka HTML</title>
	...
	</head>
	<body>
	...
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

version="wersja"
Określa wersję DTD dokumentu (zdeprecjonowany - należy używać deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE>)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: dir, lang

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: opcjonalny

Znacznik zamykający: opcjonalny

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz:

Może zawierać: body, head

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) HTML (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)