Szkielet dokumentu#

Kolor tekstu strony#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<body text="kolor">...</body>

Polecenie pozwala określić kolor tekstu na stronie internetowej. Domyślnie kolor tekstu jest automatycznie deklarowany jako czarny. Staraj się używać barw, które będą się dobrze wyróżniały na kolorze tła strony (domyślnie tło jest koloru białego).

Edytory (X)HTML posiadają często specjalną paletę kolorów, za pomocą którego można w prosty sposób wybrać barwę o dowolnym odcieniu.

Przykładowa paleta kolorów z programu Pajączek NxG

Rysunek. Przykładowa paleta kolorów z programu Pajączek NxG

Pamiętaj, że użytkownik może zmienić domyślny kolor tła w swoim systemie operacyjnym, a wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że będzie on podobny do koloru tekstu ustalonego na stronie, co wywoła brak możliwości odczytania treści lub bardzo utrudni czytanie. Dlatego powinniśmy unikać domyślnego koloru tła i samemu ustawiać odpowiednią wartość. To samo dotyczy koloru odsyłaczy hipertekstowych.

Obecnie atrybut TEXT jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykładowa (przestarzała) deklaracja koloru tekstu w dokumencie:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<body text="green">...</body>

Przykładowa (aktualna) deklaracja koloru tekstu w dokumencie:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<body style="color: green;">...</body>

Dla lepszego zobrazowania sposobów ustalania koloru tekstu strony, proponuję zapoznać się z poniższymi przykładami:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Kolor tekstu strony (H2)