Spis poleceń HTML#

IFRAME#

Polecenie pozwala wstawić ramkę lokalną (pływającą). Można je stosować tylko w wersji Transitional DTD lub Frameset DTD.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<iframe src="http://helion.pl" width="60%" frameborder="1">
	<p>Alternatywna treść</p>
</iframe>

Atrybuty specyficzne#

align="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu:
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • middle - na środku (w połowie)
 • right - po prawej
 • top - na górze
frameborder="obramowanie"
Określa widoczność obramowania ramki:
 • 0 - schowane
 • 1 - widoczne (domyślnie)
height="długość"
Wysokość ramki w pikselach lub w procentach
longdesc="adres"
Odnośnik do dłuższego opisu ramki
marginheight="piksele"
Dodatkowy odstęp (pionowy) między obramowaniem a zawartością ramki
marginwidth="piksele"
Dodatkowy odstęp (poziomy) między obramowaniem a zawartością ramki
name="nazwa"
Określa nazwę ramki, do której mogą się później odnosić odsyłacze (atrybut target elementu <a>)
scrolling="przewijanie"
Określa sposób przewijania zawartości ramki:
 • auto - ramka będzie przewijana, kiedy to będzie konieczne (domyślnie)
 • no - ramka nie będzie przewijana
 • yes - ramka będzie przewijana zawsze
src="adres"
Określa domyślnie ładowany zasób do ramki
width="długość"
Szerokość ramki w pikselach lub w procentach

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, style, title

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) IFRAME (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)