Spis poleceń HTML#

FORM#

Polecenie pozwala określić ramy formularza. Formularz może grupować różne kontrolki (<input>, <button>, <select>, <textarea>, <label>, <fieldset>, <legend>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="przetworz.php">
	<p>
		<input type="radio" name="plec" value="kobieta">
		Kobieta
	</p>
	<p>
		<input type="radio" name="plec" value="mezczyzna">
		Mężczyzna
	</p>
</form>

Atrybuty specyficzne#

accept="typy"
Określa rozdzielaną przecinkami listę akceptowanych typów MIME, które serwer i skrypt przetwarzający formularz powinny akceptować
accept-charset="znaki"
Określa zestawy znaków, akceptowane przez serwer (lista wartości rozdzielonych spacją i/lub przecinkiem)
action="adres"
Określa sposób obsługi formularza (gdzie go wysłać, wymagany)
enctype="typ"
Określa sposób kodowania (domyślnie application/x-www-form-urlencoded) zawartości przesyłanych danych na serwer (gdy method="post")
method="metoda"
Metoda wysłania danych formularza:
 • GET - dane zostaną dołączone do adresu podanego w atrybucie action (ze znakiem "?" jako separator) i wysłane do pośrednika procesu (domyślnie)
 • POST - dane zostaną włączone do ciała formularza i wysłane do pośrednika procesu
name="nazwa"
Nazwa formularza
target="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty, możliwe jest tutaj podanie (zdeprecjonowane):
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onsubmit, onreset, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: blokowy

Może być zawarty wewnątrz: applet, blockquote, body, center, dd, del, div, fieldset, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Może zawierać: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) FORM (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)