Tabele#

Wewnętrzne krawędzie#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" rules="rodzaj">...</table>

gdzie jako "rodzaj" należy podać:

Polecenie pozwala zdefiniować wyświetlenie wewnętrznych krawędzi pomiędzy komórkami tabeli. Żeby efekt był widoczny należy włączyć obramowanie dla tabeli (atrybut border). W przykładach dodatkowo wyłączono zewnętrzne krawędzie (atrybut frame="void").

Atrybut RULES nie jest obsługiwany w przeglądarce Opera.

Ustawienia domyślne:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" frame="void">
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Wszystkie wewnętrzne krawędzie (all):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" rules="all" frame="void">
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Brak wewnętrznych krawędzi (none):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" rules="none" frame="void">
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Poziome krawędzie (rows):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" rules="rows" frame="void">
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Pionowe krawędzie (cols):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" rules="cols" frame="void">
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Atrybut rules="groups" jest specyficzny. Pozwala oddzielić od siebie poszczególne grupy kolumn lub wierszy za pomocą krawędzi. Grupy należy zdefiniować samodzielnie za pomocą odpowiednich elementów. W przypadku wydzielania kolumn będą to polecenia colgroup i col (Grupy kolumn). Dla wierszy należy stosować thead, tfoot i tbody (Szkielet złożony). Prosty przykład (bez krawędzi zewnętrznych):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table rules="groups" frame="void" border="1" cellpadding="5" style="width: 500px;">
	<colgroup span="1" align="left"></colgroup>
	<colgroup span="4" align="center">
		<col span="2" style="background-color: #ccf7f9; " />
		<col span="2" style="background-color: #96e3f1; " />
	</colgroup>
	<thead>
		<tr>
			<th>produkcja</th>
			<th>2002</th>
			<th>2003</th>
			<th>2004</th>
			<th>2005</th>
		</tr>
	</thead>
	<tfoot>
		<tr>
			<th>w mln ton</th>
			<th colspan="4"></th>
		</tr>
	</tfoot>
	<tbody>
		<tr>
			<td>śliwki</td>
			<td>1,2</td>
			<td>1,3</td>
			<td>0,9</td>
			<td>1,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>gruszki</td>
			<td>0,8</td>
			<td>1,1</td>
			<td>1,4</td>
			<td>0,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>jabłka</td>
			<td>3,1</td>
			<td>2,7</td>
			<td>2,2</td>
			<td>3,0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>czereśnie</td>
			<td>0,4</td>
			<td>0,3</td>
			<td>0,6</td>
			<td>0,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>wiśnie</td>
			<td>0,2</td>
			<td>0,4</td>
			<td>0,3</td>
			<td>0,6</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

Efekt:

produkcja2002200320042005
w mln ton
śliwki1,21,30,91,5
gruszki0,81,11,40,5
jabłka3,12,72,23,0
czereśnie0,40,30,60,5
wiśnie0,20,40,30,6

Należy zauważyć, że wewnętrzne obramowanie dzieli tylko grupy kolumn i wierszy, bez wyświetlania krawędzi dla struktur utworzonych za pomocą col.

Ostatni przykład obrazuje jeszcze jedną ciekawą własność. Chodzi o jaśniejszy kolor, który rozlany został na całą stopkę (pomimo zdefiniowania odrębnych kolorów dla poszczególnych kolumn). Dzieje się tak ze względu na scalenie kilku komórek w jedną <th colspan="4"></th>. Połączona komórka w całości traktowana jest jako jeden element i przypisana do grupy z kolorem #ccf7f9.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tabele (H1) Wewnętrzne krawędzie (H2)