Listy#

Wstęp#

W tej części kursu będzie mowa o listach (list) zwanych też wykazami, które należą do jednych z najpowszechniej używanych elementów na stronach WWW.

Specyfikacja (X)HTML wyróżnia trzy rodzaje wykazów:

Powyższe elementy służą do sporządzania usystematyzowanych zestawień informacji wzajemnie ze sobą powiązanych. Są specyficznymi poleceniami konstrukcyjnymi, szeroko stosowanymi na stronach WWW.

W związku z niedostatecznie semantycznym (X)HTML-em listy wykorzystujemy również do tworzenia menu witryny. Znaczniki wykazów bardzo mocno i dokładnie odzwierciedlają relację, jaka łączy opcje menu. Sytuacja ta ulegnie zmianie wraz z upowszechnieniem się 5 wersji HTML-a, w którym dodano kilka nowych elementów odpowiedzialnych za samą strukturę strony (section, header, footer, nav, article). Zanim to nastąpi, dalej będziemy stosować zamienniki w postać div, span albo posiłkować się elementami już istniejącymi nadając im odmienne klasy w CSS.

Wykazy należą do elementów blokowych. Mogą być umieszczane tylko i wyłącznie wewnątrz elementów blokowych - prócz akapitu <p>.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Listy (H1) Wstęp (H2)