Spis poleceń HTML#

FRAMESET#

Polecenie określa ustawienie ramek (<frame>). Zwykle zawiera również znacznik <noframes> (dla przeglądarek, które nie obsługują ramek). Można je stosować tylko w wersji Frameset DTD.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
...
<frameset cols="30%,70%">
	<frame src="/ramka1.htm" name="spis">
	<frame src="/ramka2.html" name="tresc">
	<noframes>
		<body>
			Niestety, twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.
			Oto treść alternatywna...
		</body>
	</noframes>
</frameset>

Atrybuty specyficzne#

cols="długości"
Określa rozmieszczenie pionowych ramek (lista długości w pikselach, procentach lub względnie, rozdzielonych przecinkami)
rows="długości"
Określa rozmieszczenie poziomych ramek (lista długości w pikselach, procentach lub względnie, rozdzielonych przecinkami)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style

Atrybuty zdarzeń: onload, onunload

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: html

Może zawierać: frame, frameset, noframes

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) FRAMESET (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)