Formatowanie treści#

Zakres#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<span>...</span>

Polecenie pozwala wydzielić jakąś część dokumentu i nadać jej odmienne formatowanie (wygląd) np. kilka zdań akapitu wyszczególnić kolorem niebieskim, na zielonym tle z wykorzystaniem odmiennego kroju pisma.

Można powiedzieć, że <span> dla elementów liniowych jest tym, czym <div> dla elementów blokowych.

Element span jest kołem ratunkowych w przypadku, gdy nie istnieje żaden znacznik (X)HTML, którym możemy się w danej sytuacji posłużyć.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Początek akapitu z domyślnym formatowaniem.
<span style="font-weight: bold; color: red;">Od tego momentu mamy pogrubiony tekst koloru czerwonego</span>,
<span style="background-color: yellow; color: green;">natomiast ten fragment
występuje w kolorze zielonym na żółtym tle</span>.</p>

Efekt:

Początek akapitu z domyślnym formatowaniem. Od tego momentu mamy pogrubiony tekst koloru czerwonego, natomiast ten fragment występuje w kolorze zielonym na żółtym tle.

Zamiast użycia <span> może być właściwszym nadanie klasy innemu elementowi, który ma choćby zbliżone znaczenie, np. <cite class="autor">, <samp class="przycisk">, <strong class="uwaga">, itd.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Zakres (H2)