Spis poleceń HTML#

APPLET#

Polecenie pozwala wstawić do dokumentu aplety Java (zdeprecjonowane). Może zawierać parametry (<param>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<applet code="bubbles.class" width="500" height="500">
Aplet Java rysujący animowane kulki.
</applet>

Atrybuty specyficzne#

align="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • middle - na środku (w połowie)
 • right - po prawej
 • top - na górze
alt="tekst"
Tekst alternatywny (zdeprecjonowane)
archive="adresy"
Lista adresów archiwów rozdzielonych przecinkami, które zawierają klasy i zasoby, które zostaną przeładowane (zdeprecjonowane)
code="adres"
Lokalizacja pliku klas (zdeprecjonowane)
codebase="adres"
Określa adres bazoway, używany do tworzenia adresów względnych (domyślnie bieżący dokument, zdeprecjonowane)
height="długość"
Wysokość apletu w pikselach lub w procentach (wymagany , zdeprecjonowane)
hspace="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie apletu w pikselach (zdeprecjonowane)
name="nazwa"
Nazwa elementu (zdeprecjonowane)
object="adres"
Lokalizacja zasobów (zdeprecjonowane)
vspace="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej apletu w pikselach (zdeprecjonowane)
width="długość"
Szerokość apletu w pikselach lub w procentach (wymagany, zdeprecjonowane)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, style, title

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, param, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, u, ul, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) APPLET (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)