Spis poleceń HTML#

LABEL#

Polecenie pozwala powiązać pewne informacje z innymi elementami (w celach kontrolnych). Najczęściej wykorzystywane jest razem z kontrolkami formularzy.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<div>
	<label for="text">Kliknij w opis</label>
	<textarea rows="5" cols="30" id="text">
	Domyślna zawartość pola
	</textarea>
</div>

<div>
	<label>Imię (kliknij w opis): <input type="text"></label>
</div>

Atrybuty specyficzne#

accesskey="znak"
Przypisuje klawisz szybkiego dostępu do elementu
for="identyfikator"
Łączy etykietę z elementem, którego atrybut id równa się wartości atrybutu for dla etykiety

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, map, noscript, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) LABEL (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)