Spis poleceń HTML#

SELECT#

Polecenie pozwala wstawić listę wyboru (razem z <option>, <optgroup>), używane najczęściej w formularzach (<form>).

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<div>
	<select>
		<optgroup label="Owoce miękkie">
			<option>Truskawki</option>
			<option>Maliny</option>
			<option>Poziomki</option>
		</optgroup>
		<optgroup label="Owoce twarde">
			<option>Jabłka</option>
			<option>Gruszki</option>
		</optgroup>
	</select>
</div>

Atrybuty specyficzne#

disabled (atrybut logiczny)
Wyłączenie pola z działania, np. niedostępne dla skryptów
multiple (atrybut logiczny)
Pozwala na wybór wielu opcji jednocześnie
name="nazwa"
Przypisuje nazwę kontrolną
size="rozmiar"
Liczba wierszy w liście, które będą jednocześnie widoczne
tabindex="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onfocus, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać: optgroup, option

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) SELECT (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)