Formatowanie treści#

Czcionka bazowa#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<basefont size="wartość" color="kolor" face="rodzaj">

Polecenie pozwala określić parametry czcionki bazowej (domyślnej) dla całej strony.

Element basefont nie posiada znacznika zamykającego, dlatego zmienia parametry całego tekstu, znajdującego się poniżej niego, aż do pojawienia się następnego znacznika <basefont>. Zazwyczaj polecenie to umieszczamy tylko jeden raz - wewnątrz nagłówka dokumentu head.

Wszystkie atrybuty (size="...", color="...", face="...") mają takie same znaczenie i parametry jak w przypadku polecenia font. Jednak w przypadku basefont atrybut size nie powinien przyjmować wartości względnych.

Obecnie element basefont wraz ze wszystkimi atrybutami jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Czcionka bazowa (H2)