Formularze#

Pole tekstowe#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="...">
	<input type="text" name="nazwa">
</form>

lub

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="...">
	<input name="nazwa">
</form>

gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola (np. skrócony opis lub treść pytania), która nie powinna być jednak zbyt długa. Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem.

Atrybut name powinien być unikatowy w obrębie formularza, tzn. żadne dwie kontrolki w tym samym formularzu nie powinny mieć takiej samej nazwy.

Większość rodzajów kontrolek w formularzach definiuje się za pomocą pustego elementu input z odpowiednią wartością atrybutu type (ewentualnie z dodatkowymi specyficznymi atrybutami). Najprostszym przedstawicielem tej grupy jest pole tekstowe (atrybut type="text", którego podawać nie trzeba).

Pole tekstowe to prostokąt, w którego obrębie można wprowadzić jedną linię danych tekstowych. Dane zostaną wysłane wraz z formularzem, jako odpowiedź na zadane pytanie. Kontrolka ta ma kilka dodatkowych atrybutów:

Najlepiej zobaczyć działanie poszczególnych atrybutów na żywych przykładach.

Domyślna kontrolka input:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<div>
		<input name="example" />
	</div>
</form>

Efekt:

Sztywna deklaracja za pomocą type="text":

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<div>
		<input type="text" name="example" />
	</div>
</form>

Efekt:

Wartość domyślna (value):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<div>
		<input type="text" value="To jest domyślny tekst" name="example" />
	</div>
</form>

Efekt:

Określenie widocznej długości (size):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<div>
		<input type="text" size="40" name="example" />
	</div>
</form>

Efekt:

Określenie maksymalnej liczby znaków (maxlength):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<div>
		<input type="text" maxlength="10" name="example" />
	</div>
</form>

Efekt:

Maksymalna liczba znaków większa od widocznej długości pola:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<div>
		<input type="text" size="10" maxlength="20" name="example" />
	</div>
</form>

Efekt:

Ustawienie pola tylko do odczytu (readonly):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<div>
		<input type="text" readonly="readonly" value="Nie wolno zmieniać" name="example" />
	</div>
</form>

Efekt:

Wyłączenie pola (disabled):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
&lt;form action=""&gt;
	&lt;div&gt;
		&lt;input type="text" disabled="disabled" value="Pole zostało zablokowane" name="example" /&gt;
	&lt;/div&gt;
&lt;/form&gt;

Efekt:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formularze (H1) Pole tekstowe (H2)