Podstawy#

Języki używane do tworzenia stron WWW#

Strony WWW są wynikiem wielu współpracujących ze sobą technologii. Każda z nich ma swoje ściśle określone zadanie i tworzy tzw.warstwę strony # (page layer).

Na budowę strony WWW składają się:

W niektórych źródłach istnieje tylko trzyczęściowy podział na warstwy (treść jest automatycznie wliczana do struktury).

Treść (copy)#

To tekst i ilustracje do niego, czyli to, co chcesz opublikować w Sieci. Treść może być zawarta w zwykłych plikach lub generowana na bieżąco przez serwer WWW (za pomocą PHP, ASP albo innych skryptów CGI).

Struktura (markup)#

To podział tekstu na sekcje, akapity, listy, tabele i połączenie go z ilustracjami. Za podział odpowiedzialne są znaczniki. To jest główna rola języka (X)HTML. Prawidłowe użycie (X)HTML nadaje dokumentowi semantykę.

Prezentacja/układ (presentation/layout)#

To definiowanie wyglądu dokumentu (jego elementów strukturalnych) za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (CSS).

Dzięki prezentacji niezależnej od treści i struktury dokumentu, można wielu dokumentom łatwo nadać ten sam, spójny styl. Można też jeden dokument przedstawić na różne sposoby - np. inaczej na ekranie komputera, inaczej do druku, a jeszcze inaczej na małych ekranach urządzeń przenośnych. Można także przygotować kilka "skórek" dla dokumentu i pozwolić każdemu użytkownikowi wybrać tą, która mu się najbardziej podoba.

CSS Zen Garden jest znakomitym przykładem omawianego zagadnienia. Cały Ogród Zen jest niczym innym, jak zbiorem kilkuset arkuszy stylów zmieniających wygląd jednej i tej samej strony WWW. Zadanie jest o tyle ciekawe, że webmaster nie ma prawa modyfikacji pliku XHTML! Z góry zadany kod XHTML należy ozdobić stylami CSS, nadając mu unikalny wygląd.

Odpowiednie stosowanie CSS pozwala zmniejszyć objętość plików tworzących Twoje strony, ponieważ użytkownicy nie będą musieli już ściągać danych prezentacyjnych z każdą odwiedzaną stroną. Arkusze stylów są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki, więc nie będą ściągane za każdym razem. Mniejsze pliki to mniej danych do ściągnięcia, czyli szybsze otwieranie się stron i niższe koszty utrzymania serwisu.

Zachowanie (behavior)#

To kontrolowanie zachowaniem poszczególnych elementów na stronie za pomocą JavaScript. JavaScript w połączeniu z (X)HTML, DOM, CSS, SVG (i innymi odmianami XML) nazywany jest DHTML (Dynamic HyperText Markup Language), a JavaScript komunikujący się z serwerem za pomocą XML - AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Podstawy (H1) Języki używane do tworzenia stron WWW (H2) Treść (copy) (H3) Struktura (markup) (H3) Prezentacja/układ (presentation/layout) (H3) Zachowanie (behavior) (H3)