Formatowanie treści#

Kod programu#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<code>...</code>

Polecenie pozwala wprowadzić fragment kodu komputerowego, programu lub źródła dokumentu.

Zawartość elementu code wyświetlana jest czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku). W przeciwieństwie do pre nie uwzględnia on jednak dodatkowych spacji, tabulacji ani znaków końca linii oraz jest automatycznie zawijany.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<pre>
	<code>
		&lt;script type="text/javascript"&gt;
			var i=0;
			for (i=0; i&lt;=5; i++){
				document.write("Aktualna liczba to: " + i);
				document.write("&lt;br /&gt;");
			}
		&lt;/script&gt;
	</code>
</pre>

Efekt:

<script type="text/javascript">
	var i=0;
	for (i=0; i<=5; i++){
		document.write("Aktualna liczba to: " + i);
		document.write("<br />");
	}
</script>

Jeśli na stronie cytujesz fragmenty programów, użyj dodatkowo <pre>. Jeśli mieszasz wiele języków programowania, wykorzystaj atrybut class np. <code class="html">, <code class="css">.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Kod programu (H2)