Spis poleceń HTML#

PARAM#

Polecenie określa parametry obiektu (<object>) lub apletu (<applet>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<object type="application/x-shockwave-flash" data="film.swf" width="200" height="150">
	<param name="movie" value="film.swf">
</object>

Atrybuty specyficzne#

name="nazwa"
Definiuje nazwę parametru, który jest znany wstawianemu obiektowi (wymagany)
type="typ"
Określa tym MIME zasobu wskazywanego przez atrybut value (tylko jeśli valuetype="ref")
value="wartość"
Określa wartość parametru podanego przez atrybut name
valuetype="typ"
Określa typ atrybutu value:
 • data - wartość atrybutu value zostanie przekazana do obiektu jako łańcuch znakowy (domyślnie)
 • object - value jest identyfikatorem (id) innego obiektu (<object>) w tym samym dokumencie
 • ref - value wyznacza adres zasobu, gdzie są przechowywane wartości

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: object

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) PARAM (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)