Tabele#

Tło obrazkowe#

W całej tabeli:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table background="ścieżka dostępu">...</table>

W jednym wierszu:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table>
	<tr background="ścieżka dostępu">...</tr>
	...
</table>

W pojedynczej komórce:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table>
	<tr>
		<th background="ścieżka dostępu">...</th>
		<td background="ścieżka dostępu">...</td>
	</tr>
	...
</table>

Polecenia pozwalają na podanie obrazu, który zostanie umieszczony jako tło w całej tabeli, w jednym (lub kilku) wierszach bądź w pojedynczej komórce.

Atrybut BACKGROUND nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład ustawienia tła obrazkowego dla całej tabeli, pojedynczego wiersza i komórki:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table style="background-image: url(../../pliki/html/tabele/tloobrazkowe/tlo1.gif); width: 500px; height: 150px;" border="1" cellspacing="10">
	<tr>
		<td>komórka1</td>
		<td>komórka2</td>
		<td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr style="background-image: url(../../pliki/html/tabele/tloobrazkowe/tlo2.gif);">
		<td>komórka4</td>
		<td>komórka5</td>
		<td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<th style="background-image: url(../../pliki/html/tabele/tloobrazkowe/tlo3.gif);">komórka7</th>
		<td style="background-image: url(../../pliki/html/tabele/tloobrazkowe/tlo4.gif);">komórka8</td>
		<td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tabele (H1) Tło obrazkowe (H2)