Odsyłacze#

Do etykiety#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<a href="adres_strony#nazwa_etykiety">Tekst odsyłacza</a>

gdzie:

Polecenie pozwala utworzyć odnośnik prowadzący do etykiety umieszczonej w kodzie strony.

Etykiety (zakładki) to specjalnie oznaczone miejsca w dokumencie (X)HTML, do których można tworzyć połączenia. Są niezwykle wygodne w przypadku dużych objętościowo stron, wymagających podzielenia na pewne logiczne fragmenty, aby były łatwiejsze w odbiorze i obsłudze. Czytelnik w każdej chwili może przenieść się nie tylko do interesującej strony, ale także do konkretnego punktu w obrębie jednej strony - bez konieczności ręcznego przewijania suwaków przeglądarki.

Etykiety możemy tworzyć w dwojaki sposób:

 1. Pusty odsyłacz
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <a name="nazwa_etykiety"></a>
 2. Dowolny element
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <element id="nazwa_etykiety">...</element>

W przypadku tej samej strony, kolejność deklarowania etykiety a definiowania odwołania do niej nie ma znaczenia.

Etykietę można wstawiać w dowolnym miejscu strony - również wewnątrz zwykłego tekstu.

Osobiście preferuję drugą metodę. Nie ma potrzeby upychania dodatkowych elementów w kodzie strony. W (X)HTML-u atrybut ID można używać w stosunku do prawie wszystkich znaczników (prócz: base, head, html, meta, script, style, title).

Na tej samej stronie nie mogą się znajdować dwie identyczne etykiety. Można natomiast umieścić takie same etykiety na różnych stronach.

Oto kilka przykładów wykorzystujących odwołania do etykiet:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Specyfikacja HTML 4.01 podaje tylko
<a href="http://www.w3.org/TR/html4/types.html#h-6.5">16 nazw kolorów</a>.
W pozostałych przypadkach lepiej używać kody HEX.</p>

Efekt:

Specyfikacja HTML 4.01 podaje tylko 16 nazw kolorów. W pozostałych przypadkach lepiej używać kody HEX.

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Kliknięcie w <a href="#content">hiperłącze</a>
spowoduje przejście na początek bieżącej strony.</p>

Efekt:

Kliknięcie w hiperłącze spowoduje przejście na początek bieżącej strony.

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Więcej szczegółowych informacji na temat mojej strony znajdziesz w dziale
<a href="../start/start_informacjetechniczne.html#content">"Informacje o serwisie"</a>.</p>

Efekt:

Więcej szczegółowych informacji na temat mojej strony znajdziesz w dziale "Informacje o serwisie".

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Odsyłacze (H1) Do etykiety (H2)