Szkielet dokumentu#

Autor strony#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<meta name="author" content="imię i nazwisko">
</head>

Polecenie informuje, kto jest autorem strony. Jeśli autorów jest więcej, rozdziela się ich przecinkami. Oczywiście nie musisz podawać szczegółowych danych, możesz posługiwać się pseudonimem.

Przykładowa deklaracja autora strony:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<meta name="author" content="Spirit">
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Autor strony (H2)