Formatowanie treści#

Podpis obramowania#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<legend>...</legend>

Możliwe jest podanie atrybutu align="wartość" o następujących wartościach:

Polecenie wprowadza etykietę (podpis) dla elementu fieldset.

Obecnie atrybut ALIGN jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01. Ponadto element legend musi znajdować się bezpośrednio po znaczniku otwierającym <fieldset> i nie może zawierać elementów blokowych.

Oto kilka przykładów poprawnego zastosowania polecenia:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<fieldset>
	<legend>Podpis obramowania</legend>
	Dowolny tekst wprowadzany w ramach elementu <code>fieldset</code>
	<p>Ten tekst dodatkowo umieszczony został w ramach akapitu.</p>
	<ol>
		<li>Pozycja pierwsza w liście uporządkowanej</li>
		<li>Pozycja druga w liście uporządkowanej</li>
	</ol>
</fieldset>

Efekt:

Podpis obramowaniaDowolny tekst wprowadzany w ramach elementu fieldset

Ten tekst dodatkowo umieszczony został w ramach akapitu.

 1. Pozycja pierwsza w liście uporządkowanej
 2. Pozycja druga w liście uporządkowanej

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="?">
	<div>
		<fieldset>
			<legend>Podpis grupy elementów formularza</legend>
			<label>Text input:</label>
			<input type="text" value="lorem ipsum" /><br />

			<label>Radio:</label>
			<input type="radio" /><br />

			<label>Checkbox:</label>
			<input type="checkbox" /><br />

			<label>Select:</label>
			<select>
				<option>opcja 01</option>
				<option>opcja 02</option>
			</select><br />

			<label>Textarea:</label><br />
			<textarea cols="30" rows="5">lorem ipsum</textarea><br />

			<label>Button:</label> <input type="button" value="lorem ipsum" /><br />
			<label>Submit:</label> <input type="submit" value="lorem ipsum" />
		</fieldset>
	</div>
</form>

Efekt:

Podpis grupy elementów formularza


Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Podpis obramowania (H2)