Formatowanie treści#

Definicja#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<dfn>...</dfn>

Polecenie pozwala wprowadzić definicję jakiegoś terminu. Znacznikiem tym powinien być objęty tylko definiowany termin, a nie cała treść definicji.

W przeglądarkach internetowych element dfn (definition) zazwyczaj wyświetlany jest kursywą.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>
	Rolę tekstu w dokumencie, a nie sposób jego formatowania na ekranie,
	określają <dfn>znaczniki stylów logicznych.</dfn>
</p>

Efekt:

Rolę tekstu w dokumencie, a nie sposób jego formatowania na ekranie, określają znaczniki stylów logicznych.

Jeśli definiowane jest wiele terminów lepiej użyć listy definicji. Można połączyć jedno i drugie.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Definicja (H2)