Spis poleceń HTML#

PRE#

Polecenie pozwala wstawić tekst preformatowany (interpretuje tabulację, dodatkowe spacje i znak końca linii).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<pre>To   jest   tekst

			z   dużymi   odstępami</pre>

Atrybuty specyficzne#

width="długość"
Szerokość formatowanego bloku podana w liczbie znaków (zdeprecjonowane)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: blokowy

Może być zawarty wewnątrz: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać: a, abbr, acronym, b, bdo, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, input, ins, kbd, label, map, noscript, q, ruby, samp, script, select, span, strong, textarea, tt, u, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) PRE (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)