Szkielet dokumentu#

Nawigacja#

Nowoczesne przeglądarki (np. Firefox lub Opera) pozwalają określić bezpośrednio z poziomu strony WWW dodatkowe punkty nawigacyjne w serwisie. Są one wyświetlane na specjalnym pasku narzędzi (najczęściej Nawigacja) w postaci linków do wskazanych stron.

Oto kilkanaście poleceń określających dodatkowe punkty nawigacyjne:

 1. Strona główna
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="start" href="adres">
  </head>
  lub
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="top" href="adres">
  </head>
 2. Do góry
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="up" href="adres">
  </head>
 3. Pierwsza
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="first" href="adres">
  </head>
 4. Poprzednia
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="prev" href="adres">
  </head>
  lub
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="previous" href="adres">
  </head>
 5. Następna
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="next" href="adres">
  </head>
 6. Ostatnia
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="last" href="adres">
  </head>
 7. Zawartość
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="contents" href="adres">
  </head>
  lub
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="toc" href="adres">
  </head>
 8. Rozdział (Mozilla)
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="chapter" title="tytuł" href="adres">
  </head>
 9. Dział (Mozilla)
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="section" title="tytuł" href="adres">
  </head>
 10. Podział (Mozilla)
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="subsection" title="tytuł" href="adres">
  </head>
 11. Dodatek (Mozilla)
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="appendix" title="tytuł" href="adres">
  </head>
 12. Słowniczek
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="glossary" href="adres">
  </head>
 13. Indeks
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="index" href="adres">
  </head>
 14. Pomoc
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="help" href="adres">
  </head>
 15. Szukaj
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="search" href="adres">
  </head>
 16. Autor
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="author" href="adres">
  </head>
 17. Prawa autorskie
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="copyright" href="adres">
  </head>
 18. Zakładka (Mozilla)
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="bookmark" title="tytuł" href="adres">
  </head>
 19. Inne wersje (Mozilla)
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="alternate" title="tytuł" href="adres">
  </head>
  lub
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="alternate" title="tytuł" lang="język" href="adres">
  </head>
  lub
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="alternate" title="tytuł" media="media" href="adres">
  </head>

  Najczęstszym sposobem wykorzystania tego rodzaju znacznika jest osadzanie kanałów informacyjnych (obsługiwane przez wszystkie nowoczesne przeglądarki):

  • RSS
   1. L
   2. K
   3. T'
   4. T
   5. A
   6. O
   7. Z'
   8. Z
   9. #
   <head>
   <link rel="alternate" title="Tytuł kanału" href="adres kanału" type="application/rss+xml">
   </head>
  • Atom
   1. L
   2. K
   3. T'
   4. T
   5. A
   6. O
   7. Z'
   8. Z
   9. #
   <head>
   <link rel="alternate" title="Tytuł kanału" href="adres kanału" type="application/atom+xml">
   </head>

   Możliwe jest osadzenie kilku kanałów informacyjnych na jednej stronie - wystarczy wstawić kolejno kilka takich znaczników. W takim przypadku każdy powinien mieć inny tytuł (atrybut title="..."), ponieważ inaczej użytkownik nie będzie mógł rozróżnić, co chciałby subskrybować.

 20. Własne
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <head>
  	<link rel="nazwa" title="tytuł" href="adres">
  </head>

gdzie w poszczególnych przypadkach odpowiednie parametry oznaczają:

adres
Lokalizacja punktu nawigacyjnego
tytuł
Tytuł który pojawi się na pasku nawigacji
język
Język alternatywny
media
Typ(y) mediów alternatywnych
nazwa
Nazwa własnego punktu nawigacyjnego

Specyfikacja HTML 4.01 podaje następujące opcje nawigacyjne: alternate, start, next, prev, contents, index, glossary, copyright, chapter, section, subsection, appendix, help, bookmark.

Przykład deklaracji dodatkowego punktu nawigacyjnego:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<link rel="start" href="index.html">

Pełny zestaw poleceń nawigacyjnych interpretowała jedynie przeglądarka NCSA Mosaic 3.

Dodatkowe punkty nawigacyjne dostępne w Operze

Rysunek. Dodatkowe punkty nawigacyjne dostępne w Operze

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Nawigacja (H2)