Formularze#

Grupowanie elementów#

Wszystkie elementy umieszczone wewnątrz znaczników <form>...</form> można dodatkowo pogrupować. W tym celu udostępniono obramowanie (fieldset), które wraz z podpisem (legend) zwiększają przejrzystość formularza. Elementy te można stosować nie tylko dla formularzy, choć najczęściej są z nimi kojarzone.

Dokładny opis poleceń umieszczony został w dziale "Formatowanie treści". Dla przypomnienia zamieszczam prosty przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<fieldset>
	<legend>Grupowanie dowolnych pól</legend>
	<p>To jest akapit.</p>
	<div>Blok <code>div</code> zawierający sam tekst.</div>
</fieldset>
<form action="">
	<fieldset>
		<legend>Ankieta</legend>
		<fieldset>
			<legend>Wybierz opcję:</legend>
			<input type="radio" name="radio1" value="opcja1" />Opcja 1<br />
			<input type="radio" name="radio1" value="opcja2" />Opcja 2<br />
			<input type="radio" name="radio1" value="opcja3" />Opcja 3<br />
			<input type="text" />
		</fieldset>
	</fieldset>
</form>

Efekt:

Grupowanie dowolnych pól

To jest akapit.

Blok div zawierający sam tekst.
Ankieta
Wybierz opcję:Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formularze (H1) Grupowanie elementów (H2)