Szkielet dokumentu#

Szerokość marginesów#

 1. Internet Explorer/Opera/Chrome
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <body leftmargin="wartość" rightmargin="wartość" topmargin="wartość" bottommargin="wartość">...</body>

  gdzie:

  • leftmargin - wartość lewego marginesu (w Operze i Chrome polecenie ustawia jednocześnie prawy margines)
  • rightmargin - wartość prawego marginesu (brak interpretacji w Operze i Chrome)
  • topmargin - wartość górnego marginesu (w Operze i Chrome polecenie ustawia jednocześnie dolny margines)
  • bottommargin - wartość dolnego marginesu (brak interpretacji w Operze i Chrome)
 2. Firefox/Opera/Chrome
  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
  <body marginwidth="wartość" marginheight="wartość">...</body>

  gdzie:

  • marginwidth - wartość poziomego marginesu (lewy i prawy)
  • marginheight - wartość pionowego marginesu (górny i dolny)

Polecenia pozwalają określić wartość marginesów całej strony internetowej, czyli odstępy elementów od poszczególnych krawędzi strony.

Ponieważ Internet Explorer wprowadza inne atrybuty niż Firefox/Opera/Chrome, najbezpieczniej jest określić margines przy użyciu obu powyższych sposobów jednocześnie!

Atrybuty LEFTMARGIN, RIGHTMARGIN, TOPMARGIN, BOTTOMMARGIN, MARGINWIDTH i MARGINHEIGHT nie wchodzą w skład specyfikacji HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykładowa (przestarzała) deklaracja marginesów w dokumencie:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<body leftmargin="20" rightmargin="250" topmargin="100" bottommargin="200">...</body>

Przykładowa (aktualna) deklaracja marginesów w dokumencie:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<body style="margin-left: 20px; margin-right: 250px; margin-top: 100px; margin-bottom: 200px;">...</body>

Dla lepszego zobrazowania sposobów ustalania marginesów na stronie, proponuję zapoznać się z poniższymi przykładami:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Szerokość marginesów (H2)