Szkielet dokumentu#

Postać ogólna#

Ponieważ dokument HTML nie jest całkowicie zwykłym plikiem tekstowym (zawiera hipertekst, osadzone obrazki i musi być poprawnie wyświetlany w różnych systemach operacyjnych na całym świecie), dlatego wszystkie polecenia powinny się znaleźć w pewnych standardowych ramach. Zostało przyjęte, że dokument HTML zawiera szkielet, który stanowi osnowę dla wszystkich innych poleceń.

Oto jak powinny wyglądać ramy każdego dokumentu w języku HTML:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
typ dokumentu DTD <!-- deklarujemy typ -->
<html> <!-- otwieramy dokument HTML -->
 <head> <!-- nagłówek strony, zawiera podstawowe informacje o dokumencie -->
 ...
 </head> <!-- zamykamy nagłówek -->
 <body> <!-- ciało strony, zawiera konkretną treść -->
 ...
 </body> <!-- zamykamy ciało strony -->
</html> <!-- zamykamy dokument HTML -->

Pominięcie choćby jednego z wyżej wymienionych elementów stanowi błąd i może zaowocować odmienną interpretacją przez przeglądarki internetowe. W Internecie często spotyka się dokumenty, które szkieletu podstawowego nie zawierają (czasem tylko jego część). Zdecydowanie należy unikać tej maniery, gdyż w pewnych okolicznościach może ona zaowocować niespodziewanymi efektami.

Typ dokumentu#

Podanie odpowiedniego DOCTYPE na początku kodu jest konieczne jeśli chcesz "wymusić" na przeglądarce internetowej interpretację kodu zgodną z wyznaczonymi standardami. Więcej o zadaniach DTD opisze w kolejnym rozdziale.

Główny element strony#

Stanowią go dwa znaczniki: otwierający <html> i zamykający </html>. Między tymi znacznikami umieszczamy wszystkie pozostałe elementy wchodzące w skład języka HTML. Umieszczenie czegokolwiek poza ramami html (prócz prologu z DTD) jest poważnym błędem.

W każdym pliku (X)HTML może znaleźć się tylko jeden element html, head oraz body.

Nagłówek dokumentu#

Nagłówek w języku (X)HTML reprezentowany jest przez parę znaczników <head>...</head>. Może zawierać w swoim obrębie inne elementy takie jak: base, link, meta, object, script, style, title. Nagłówek niesie ze sobą szereg istotnych informacji dotyczących całego dokumentu i plikach używanych do jego wyświetlania. Mogą to być: tytuł strony, autor strony, kodowanie znaków użyte w dokumencie, dodatkowe informacje dla robotów sieciowych itp. Informacje zawarte w head nie są widoczne bezpośrednio przy wyświetlaniu strony internetowej, by do nich dotrzeć należy samodzielnie przejrzeć kod źródłowy pliku.

Ciało dokumentu#

Tworzy je znacznik <body> umieszczany wewnątrz elementu html, zaraz za head. Zawiera konkretną treść dokumentu, czyli wszystko to, co chcemy by czytelnik na stronie zobaczył. Mogą to być zdjęcia, formularze, tabele, odsyłacze, zwykłe teksty, multimedia. Podając dodatkowe atrybuty dla znacznika <body>, można określić niektóre cechy wyglądu całej strony, takie jak kolor tła oraz tekstu lub szerokość marginesów (to samo dotyczy znacznika <html>).
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Postać ogólna (H2) Typ dokumentu (H3) Główny element strony (H3) Nagłówek dokumentu (H3) Ciało dokumentu (H3)