Spis poleceń HTML#

BASE#

Polecenie pozwala określić adres bazowy, względem którego będą rozwijane wszystkie odsyłacze relatywne (względne).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<html>
	<head>
	...
		<base href="http://www.nowa.pl/content/">
	...
	</head>
	<body>
	...
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

href="adres"
Określa bazowy adres, według którego będą tworzone adresy względne (wymagany)
target="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty, możliwe jest tutaj podanie (zdeprecjonowane):
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty:

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: head

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) BASE (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)