Źródła stylów#

Styl domyślny#

W przypadku dokumentów (X)HTML większość programów przetwarzających stosuje domyślne style (default styles) dla poszczególnych znaczników języka HTML oraz innych zachowań (np. wskazania odsyłaczy myszką). Reguły te zdefiniowane zostały w specyfikacji CSS 2.01, ale są one jedynie zaleceniem. Na skutek tego wyświetlenie przez różne programy najzwyklejszej strony HTML (bez umieszczania własnych stylów) może przynieść różne efekty. Dotyczy to głównie starszych wydań Internet Eksplorera. Zagadnienie opisałem dokładnie w kursie HTML 4.01 (dział "Formatowanie treści - Domyślny wygląd").

Stylów domyślnych umieszczanych w arkuszach stylów aplikacji klienckiej nie należy mylić z wartościami początkowymi właściwości, które są definiowane przez poszczególne standardy CSS. Wartości początkowe będą nadpisywane przez domyślne style przeglądarki.

Domyślne reguły stylów mogą być "zaszyte" na różne sposoby przez każdy program (np. w wewnętrznych bazach danych). Z tego względu ich zmiana, choć czasem możliwa, nie jest wskazana. W razie konieczności przydatna okazuje się jedynie ich znajomość, co znacznie ułatwia zniwelowanie różnic między programami.

Oto garść przydatnych informacji o domyślnych stylach w poszczególnych przeglądarkach:

Firefox (Gecko)

Oficjalny arkusz CSS (kolejny link).

Można też wpisać w pasku adresowym resource://gre-resources/ i wybrać plik html.css (są też inne, np. odpowiedzialne za wygląd formularzy lub tryb Quirks).

Chrome/Safari (WebKit)

Oficjalny arkusz CSS.

Internet Explorer (Trident)

Wykaz dla IE6, IE7, IE8 oraz IE9.

Problem odmiennych reguł w domyślnych arkuszach stylów najczęściej rozwiązuje się poprzez ich resetowanie.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Źródła stylów (H1) Styl domyślny (H2)