Selektory#

Pseudokalsa przekroczenia zakresu#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:out-of-range { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :out-of-range reprezentuje elementy interfejsu użytkownika (wejścia), których wartość nie zawiera się w zakresie, w odniesieniu do ograniczeń zakresu, jak określono w języku dokumentu. W sytuacji kiedy ograniczenia zakresu w ogóle nie mają zastosowania do elementu, to nie należy on ani do :out-of-range ani do :in-range.

Najnowszy HTML5 podaje listę elementów z przekroczonym zakresem, które będą pasowały do pseudoklasy :out-of-range. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy to elementów, które są kandydatami dla ograniczającej walidacji, mają ograniczenia zakresu i aktualna wartość elementu jest poniżej lub powyżej tych ograniczeń, czyli znajduje się poza zakresem.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		:in-range {outline: 5px solid green; border: 5px solid green;}
		:out-of-range {outline: 5px solid red; border: 5px solid red;}

	</style>

</head>

<body>

	<p><label>Cyfry (dowolne): <input type="number"></label></p>
	<p><label>Cyfry (min=5): <input type="number" min="5" value="5"></label></p>
	<p><label>Cyfry (max=10): <input type="number" max="10" value="5"></label></p>
	<p><label>Cyfry (min=5 max=10): <input type="number" min="5" max="10" value="5"></label></p>

	<p><label>Czas (min=21:00)<input type="time" min="21:00" step="60" value="21:00">
	<p><label>Czas (max=06:00)<input type="time" max="06:00" step="60" value="06:00">
	<p><label>Czas (min=21:00 max=06:00)<input type="time" min="21:00" max="06:00" step="60" value="21:00"></label></p>

</body>

</html>

Na chwilę obecną żadna aktualna przeglądarka nie obsługuje pseudoklasy :out-of-range prawidłowo (IE w ogóle). Nie wszystkie typy kontrolek i nie wszystkie przypadki są interpretowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa przekroczenia zakresu (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)