Exuberant Ctags#

Program ctags#

--filter#

Argument --filter dla bieżącego wywołania programu ctags przechodzi w tryb pobierania informacji ze standardowego wejścia, gdzie po przekazaniu jakiejś ścieżki do pliku/folderu od razu wygenerowane zostaną dla niej tagi, po czym nastąpi ich zwrócenie do standardowego wyjścia.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --filter[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --filter:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --filter=yes						:: stdin włączone
ctags --filter=on
ctags --filter=1
ctags --filter=""
ctags --filter=
ctags --filter

ctags --filter=no *						:: stdin wyłączone
ctags --filter=off *
ctags --filter=0 *
ctags *

ctags --filter=yes --filter=no *		:: stdin wyłączone
ctags -filter=no --filter=yes *			:: stdin włączone

ctags --filter=yes test.js test.html	:: wyświetlenie tagów dla obu plików do stdout i wejście do stdin

:: zapisanie tagów do pliku indeksu dla pliku 'test.js', wyświetlenie tagów do stdout dla pliku 'test.html', i wejście do stdin
ctags test.js --filter=yes test.html

ctags --filter=yes -R					:: włączenie rekursywnego analizowania folderów i wejście do stdin
ctags -R --filter=yes					:: włączenie rekursywnego analizowania folderów i wejście do stdin

:: Błędne przypadki

ctags --filter=cos
ctags --filter=" "

ctags --filter=no
ctags --filter=off
ctags --filter=0

ctags --filter -a
ctags --filter --append
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --filter (H3) Opis działania (H4)