Oznaczenia#

W programie Notepad++ istnieje możliwość wyrywkowego oznaczenia jakiś danych tekstowych w aktualnie wybranym pliku przy użyciu okna Oznacz. Ogólnie rzecz biorąc okno to służy do hurtowego oznaczania konkretnych danych tekstowych występujących w wielu miejscach aktualnie wybranego pliku, ale po włączeniu opcji W zaznaczeniu można ograniczyć jego działanie tylko do niewielkiego zaznaczonego fragmentu, czyli np. do konkretnej zmiennej czy funkcji. Nadane w ten sposób oznaczenia mogą posłużyć jako dodatkowy wariant nawigacji po kodzie.

Notepad++ - przykładowe dodanie trzech oznaczeń przy użyciu okna Oznacz

Rysunek. Notepad++ - przykładowe dodanie trzech oznaczeń przy użyciu okna Oznacz

Oznaczenia można scharakteryzować następująco:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Oznaczenia (H1)