Exuberant Ctags#

Program ctags#

--license#

Argument --license wyświetla podstawowe informacje o programie ctags (to samo, co argument --version) oraz przyjętą licencje, którą jest GNU GPL (GNU General Public License)[WikiEN, WikiPL]. Argument --license to jeden z przerywających argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --license

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --license
ctags --license > license.txt	:: przekierowanie licencji do pliku

Efekt:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
Exuberant Ctags 5.8, Copyright (C) 1996-2009 Darren Hiebert
 Compiled: Jul 9 2009, 17:05:35
 Addresses: <dhiebert@users.sourceforge.net>, http://ctags.sourceforge.net
 Optional compiled features: +win32, +regex, +internal-sort

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.


This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --license (H3) Opis działania (H4)