Performance (rozszerzenie)#

Performance.now()#

Metoda now() zwraca liczbę rzeczywistą reprezentującą czas wysokiej rozdzielczości jaki upłynął względem czasu rozpoczęcia nawigacji dokumentu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var time = window.performance.now();

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody now() nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć wartość typu DOMHighResTimeStamp reprezentującą czas w milisekundach jaki upłynął od czasu pochodzenia do wystąpienia wywołania metody now().

Wartość czasu zwracana przez metodę now() musi być monotonicznie rosnąca i nie może podlegać regulacjom zegara systemowego lub synchronizacjom zegara systemowego (np. protokołem NTP). Różnica pomiędzy dwoma chronologicznie zapisanymi wartościami czasowymi zwracanymi przez metodę now() nie może być nigdy negatywna - chociaż 0 może się przytrafić jeśli np. wywołamy metodę now() jedna za drugą (tak dzieje się w przypadku przeglądarki Chrome).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		function measureTime(){

			var info = document.getElementById("info");
			info.innerHTML += performance.now() + "<br>";

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Kliknij w przycisk by dokonać nowego pomiaru czasu wysokiej rozdzielczości.</p>
	<input type="button" value="Performance.now()" onclick="measureTime()">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
DOMHighResTimeStamp now();

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Performance (rozszerzenie) (H1) Performance.now() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)