Notification#

Notification.tag#

Właściwość tag zwraca łańcuch znakowy reprezentujący etykietę danego powiadomienia. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var read_tag = notification.tag;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Etykietę powiadomienia możemy ustawić przy jego tworzeniu za pomocą konstruktora new Notification(). Domyślną wartością będzie pusty łańcuch znakowy.

Za pomocą etykiety możemy oznaczyć te powiadomienia, które powinny być traktowane w ramach jednej wiadomości i zajmować to samo miejsce na ekranie urządzenia (szczegóły).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

		for (var i = 0; i < 4; i++){

			setTimeout(function(){

				new Notification("Tytuł wspólnego powiadomienia", {
					body:"Ciało wspólnego powiadomienia",
					icon: "http://www.crimsteam.site90.net/icon.ico",
					tag: "grupa"
				});

			}, i*300);

		}

		for (; i < 6; i++){

			setTimeout(function(){

				new Notification("Tytuł samodzielnego powiadomienia", {
					body:"Ciało samodzielnego powiadomienia",
					icon: "http://www.crimsteam.site90.net/icon.ico",
				});

			}, i*300);

		}

		for (; i < 10; i++){

			setTimeout(function(){

				new Notification("Tytuł wspólnego powiadomienia", {
					body:"Ciało wspólnego powiadomienia",
					icon: "http://www.crimsteam.site90.net/icon.ico",
					tag: "grupa"
				});

			}, i*300);

		}

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString tag;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.tag (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)