Notification#

Notification.onclick#

Właściwość onclick ustawia w danym powiadomieniu uchwyt zdarzenia (tzw. uchwyt przez właściwość) dla zdarzenia typu click.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notification.onclick = callback;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Funkcja zwrotna dla uchwytu onclick będzie automatycznie wywoływana w chwili, kiedy użytkownik aktywował dane powiadomienie (zgodnie z krokami aktywacji). Z praktycznego punktu widzenia wystarczy kliknąć myszą w obrębie powiadomienia, ale z wykluczeniem ikony zamykania "X".

Warto podkreślić, że przy aktywacji powiadomienia niektóre przeglądarki internetowe (np. Firefox) prawdopodobnie będą automatycznie przenosiły zogniskowanie do kontekstu przeglądania, z którego powiadomienie zostało wygenerowane. W związku z tym nawet przy zminimalizowanym programie i kliknięciu na powiadomieniu spowodujemy, że okno przeglądarki (z odpowiadającą kartą) zostanie przywrócone.

Alternatywnie można skorzystać z bardziej nowoczesnego nasłuchu zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie
	var notification = new Notification("Tytuł powiadomienia");

	document.write(notification); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification.title); // Tytuł powiadomienia

	notification.onclick = function(e){

		var data = "Interfejs: " + e
			+ "<br>" + "e.type: " + e.type
			+ "<br>" + "e.bubbles: " + e.bubbles
			+ "<br>" + "e.cancelable: " + e.cancelable
			+ "<br>" + "e.target: " + e.target
			+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
			+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

		document.write(data);
		document.close();

	};

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
attribute EventHandler onclick;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.onclick (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)