Notification#

Notification.title#

Właściwość title zwraca łańcuch znakowy reprezentujący tytuł danego powiadomienia. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var read_title = notification.title;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Tytuł powiadomienia musimy ustawić przy jego tworzeniu za pomocą konstruktora new Notification().

Tekst reprezentujący tytuł powiadomienia będzie wyświetlany nad tekstem reprezentującym ciało powiadomienia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie
	var notification1 = new Notification("");

	document.write(notification1); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification1.title); // "" - pusty łańcuch

	document.write("<br><br>");

	// Tworzymy kolejne powiadomienie
	var notification2 = new Notification("piesek");

	document.write(notification2); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification2.title); // piesek

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString title;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.title (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)