Notification#

Notification.dir#

Właściwość dir zwraca łańcuch znakowy reprezentujący kierunek danego powiadomienia. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var read_dir = notification.dir;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kierunek powiadomienia możemy ustawić przy jego tworzeniu za pomocą konstruktora new Notification().

Oczekuje się, że aplikacje klienckie będą respektowały semantykę Unicode dla tekstu w tytule oraz ciele powiadomienia. Każde ma być traktowane jako niezależny zestaw jednego lub większej liczby paragrafów algorytmu dwukierunkowego przy wyświetlaniu, zgodnie z regułami P1, P2 i P3 ("Unicode Bidirectional Algorithm"), z uwzględnieniem zachowania łamania paragrafu znakami U+000A LINE FEED (LF). Dla każdego paragrafu w tytule oraz ciele kierunek powiadomienia wprowadza wyższy poziom nadpisania reguł P2 i P3, jeśli ma wartość inną niż "auto".

W ramach uzupełnienia warto zapoznać się z obszernym materiałem umieszczonym w kursie HTML 4.01 (dział "Języki - Kierunek tekstu").

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie
	var notification1 = new Notification("piesek");

	document.write(notification1); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification1.dir); // auto

	document.write("<br><br>");

	// Tworzymy kolejne powiadomienie
	var notification2 = new Notification("piesek", {dir: "rtl"});

	document.write(notification2); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification2.dir); // rtl

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute NotificationDirection dir;

enum NotificationDirection {
	"auto",
	"ltr",
	"rtl"
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.dir (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)