Ogólne#

Page Visibility#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w dziale Page visibility.

Pojęcia#

visibilitychange event

Aplikacja kliencka musi odpalić zdarzenie typu visibilitychange # na dokumencie, kiedy aplikacja kliencka ustaliła, że widoczność dokumentu zawartego w kontekście przeglądania najwyższego poziomu uległa zmianie.

privacy

API widoczności strony umożliwia osadzonym treściom od osób trzecich odczytanie aktualnej widoczności dokumentu zawartego w kontekście przeglądania najwyższego poziomu z większą dokładnością w porównaniu do istniejących mechanizmów, takich jak chociażby zdarzeń typu blur lub focus. Jednakże z praktycznego punktu widzenia ekspozycja taka nie jest szczególnie istotna i nie zwiększa zagrożenia dla ogólnej prywatności.

Algorytmy#

processing model

Kiedy aplikacja kliencka ustaliła, że widoczność dokumentu zawartego w kontekście przeglądania najwyższego poziomu uległa zmianie, to musi wykonać następujące kroki z modelu przetwarzania (processing model):

now visible

Algorytm teraz widoczny # (now visible) składa się z następujących kroków wykonywanych synchronicznie:

  1. Ustaw atrybut hidden w dokumencie na boolowską wartość false.
  2. Ustaw atrybut visibilityState w dokumencie na łańcuch znakowy "visible".
  3. Odpal zdarzenie typu visibilitychange na dokumencie, które bąbelkuje, nie można go anulować i nie posiada domyślnych akcji.

now hide

Algorytm teraz ukryty # (now hide) składa się z następujących kroków wykonywanych synchronicznie:

  1. Ustaw atrybut hidden w dokumencie na boolowską wartość true.
  2. Ustaw atrybut visibilityState w dokumencie na łańcuch znakowy "hidden". Jeśli aplikacja kliencka ma rozładować dokument to ustaw atrybut visibilityState w dokumencie na łańcuch znakowy "unloaded".

    Ustawienie atrybutu visibilityState na łańcuch znakowy "unloaded" zamiast "hidden" jest opcjonalne.

  3. Odpal zdarzenie typu visibilitychange na dokumencie, które bąbelkuje, nie można go anulować i nie posiada domyślnych akcji.
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) Page Visibility (H2) Pojęcia (H3) visibilitychange event (H4) privacy (H4) Algorytmy (H3) processing model (H4) now visible (H4) now hide (H4)