Document (rozszerzenie)#

Document.visibilityState#

Właściwość visibilityState zwraca łańcuch znakowy reprezentujący aktualny stan widoczności danego dokumentu. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var visibility_state = document.visibilityState;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Praktyczne operowanie właściwością visibilityState najczęściej odbywa się poprzez nasłuchiwanie dedykowanego zdarzenia typu visibilitychange.

Alternatywnie można skorzystać z ogólniejszej właściwości Document.hidden.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(document.defaultView); // [object Window]
	document.write("<br>");
	document.write(document.visibilityState); // visible

	document.write("<br><br>");

	var new_doc = document.implementation.createHTMLDocument("Samotny dokument");

	document.write(new_doc); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(new_doc.defaultView); // null
	document.write("<br>");
	document.write(new_doc.visibilityState); // hidden

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute VisibilityState visibilityState;

enum VisibilityState {
	"hidden",
	"visible",
	"prerender",
	"unloaded"
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) Document.visibilityState (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)