Notification#

Notification.onshow#

Właściwość onshow ustawia w danym powiadomieniu uchwyt zdarzenia (tzw. uchwyt przez właściwość) dla zdarzenia typu show.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notification.onshow = callback;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Funkcja zwrotna dla uchwytu onshow będzie automatycznie wywoływana w chwili, kiedy dane powiadomienie zostało pokazane (zgodnie z krokami pokazania). Z praktycznego punktu widzenia wystarczy samo utworzenie powiadomienia przy zezwoleniu na wyświetlanie powiadomień ze strony użytkownika.

Warto nadmienić, że wyświetlenie powiadomienia może nastąpić później, niż utworzenie odpowiadającego obiektu Notification. Opóźnienie może wynikać ze względu na konieczność przetworzenia URL ikony powiadomienia albo ze względu na zapchaną listę aktywnych powiadomień.

Alternatywnie można skorzystać z bardziej nowoczesnego nasłuchu zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie
	var notification = new Notification("Tytuł powiadomienia");

	document.write(notification); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification.title); // Tytuł powiadomienia

	notification.onshow = function(e){

		var data = "Interfejs: " + e
			+ "<br>" + "e.type: " + e.type
			+ "<br>" + "e.bubbles: " + e.bubbles
			+ "<br>" + "e.cancelable: " + e.cancelable
			+ "<br>" + "e.target: " + e.target
			+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
			+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

		document.write(data);
		document.close();

	};

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
attribute EventHandler onshow;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.onshow (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)