Notification#

Notification.icon#

Właściwość icon zwraca łańcuch znakowy reprezentujący URL ikony (zserializowany) danego powiadomienia. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var read_icon = notification.icon;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

URL ikony powiadomienia możemy ustawić przy jego tworzeniu za pomocą konstruktora new Notification(). Domyślną wartością będzie pusty łańcuch znakowy i oznacza to, że z powiadomieniem nie jest skojarzony żaden obraz ikony.

Ikon powiadomienia po przetworzeniu i wczytaniu z podanego adresu prawdopodobnie będzie wyświetlana z lewej strony wewnątrz powiadomienia (w miejscu domyślnej ikony, jeśli taka istniała).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie
	var notification1 = new Notification("piesek");

	document.write(notification1); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification1.icon); // "" - pusty łańcuch

	document.write("<br><br>");

	// Tworzymy kolejne powiadomienie
	var notification2 = new Notification("piesek", {
		icon: "http://www.crimsteam.site90.net/icon.ico"
	});

	document.write(notification2); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification2.icon); // http://www.crimsteam.site90.net/icon.ico

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString icon;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.icon (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)