Notification#

Notification.close()#

Metoda close() zamyka dane powiadomienie.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notification.close();

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody close() nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Uruchom kroki zamknięcia dla powiadomienia reprezentowanego przez obiekt kontekstu.

Z praktycznego punktu widzenia zamknięcie powiadomienia oznacza, że nie będzie ono wyświetlane (jeśli znajduje się na liście oczekujących powiadomień), albo zostanie zamknięte (jeśli znajduje się na liście aktywnych powiadomień). Dodatkowo odpalone zostanie zdarzenie typu close dla obiektu Notification reprezentującego powiadomienie.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie (bez sprawdzania zezwoleń)
	var notification = new Notification("piesek", {body: "Bardzo miła psina"});

	document.write(notification); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification.title); // Tytuł powiadomienia

	notification.onshow = function(){

		setTimeout(function(){

			notification.close(); // zamykamy powiadomienie po upływie dwóch sekund

		}, 2000);

	}

	notification.onclose = function(){

		document.write("Powiadomienie zamknięte!");
		document.close();

	}

</script>

W niektórych przeglądarkach (np. Firefoksie) powiadomienia mogą być zamykane automatycznie po upływie ustalonego czasu, co w zasadzie jest mało praktyczne i przez wielu uważane za błąd.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
void close();

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.close() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)