Notification#

Notification.onerror#

Właściwość onerror ustawia w danym powiadomieniu uchwyt zdarzenia (tzw. uchwyt przez właściwość) dla zdarzenia typu error.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notification.onerror = callback;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Funkcja zwrotna dla uchwytu onerror będzie automatycznie wywoływana w chwili, kiedy użytkownik nie podjął jeszcze decyzji lub nie zgadza się na wyświetlanie powiadomień (czyli zezwolenie ma inną wartość niż łańcuch znakowy "granted"), lub kiedy wystąpił jakiś błąd przy próbie wyświetlenia powiadomienia.

Alternatywnie można skorzystać z bardziej nowoczesnego nasłuchu zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie
	var notification = new Notification("Tytuł powiadomienia");

	document.write(notification); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification.title); // Tytuł powiadomienia

	notification.onerror = function(e){

		var data = "Interfejs: " + e
			+ "<br>" + "e.type: " + e.type
			+ "<br>" + "e.bubbles: " + e.bubbles
			+ "<br>" + "e.cancelable: " + e.cancelable
			+ "<br>" + "e.target: " + e.target
			+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
			+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

		document.write(data);
		document.close();

	};

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
attribute EventHandler onerror;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.onerror (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)