Notification#

Notification.permission#

Właściwość permission zwraca łańcuch znakowy informujący o aktualnym zezwoleniu # (permission) wyświetlania powiadomień dla danego pochodzenia. Właściwość jest statyczna (udostępniana wprost z interfejsu Notification) i tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var read_permission = Notification.permission;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Sposób zarządzania zezwoleniami wyświetlania powiadomień będzie silnie uzależniony od danej aplikacji klienckiej.

Aby poprosić użytkownika o podjęcie decyzji w sprawie wyświetlania powiadomień dla danej witryny należy skorzystać z metody Notification.requestPermission().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(Notification); // function Notification() { [native code] }
	document.write("<br>");
	document.write(Notification.permission); // default

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
static readonly attribute NotificationPermission permission;

enum NotificationPermission {
"default",
"denied",
"granted"
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.permission (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)