Notification#

Notification.onclose#

Właściwość onclose ustawia w danym powiadomieniu uchwyt zdarzenia (tzw. uchwyt przez właściwość) dla zdarzenia typu close.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notification.onclose = callback;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Funkcja zwrotna dla uchwytu onclose będzie automatycznie wywoływana w chwili, kiedy dane powiadomienie zostało zamknięte (zgodnie z krokami zamknięcia). Z praktycznego punktu widzenia wystarczy kliknąć myszą bezpośrednio w ikonę zamykania "X" w obrębie danego powiadomienia.

Alternatywnie można skorzystać z bardziej nowoczesnego nasłuchu zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie
	var notification = new Notification("Tytuł powiadomienia");

	document.write(notification); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification.title); // Tytuł powiadomienia

	notification.onclose = function(e){

		var data = "Interfejs: " + e
			+ "<br>" + "e.type: " + e.type
			+ "<br>" + "e.bubbles: " + e.bubbles
			+ "<br>" + "e.cancelable: " + e.cancelable
			+ "<br>" + "e.target: " + e.target
			+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
			+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

		document.write(data);
		document.close();

	};

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
attribute EventHandler onclose;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.onclose (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)